Geloof is de hartslag van je leven

Als kerk willen we, geïnspireerd door Gods woord en geleid door de Geest, een liefdevolle en bewogen kerk van Jezus Christus zijn voor iedereen. We zijn een missionaire gemeente met een diaconale inslag rondom jeugd en jongeren en willen dat alle generaties geraakt worden tijdens onze kerkdiensten en op andere momenten in de week.

De Arke maakt als wijk west deel uit van de Protestantse Gemeente te Drachten; meer informatie over de andere wijken kun je vinden via http://www.pgdrachten.nl

 

Eerstkomende dienst

Aankomende activiteiten

Gemeenteavond “Voortvarend Verder”

Het rapport over de toekomstige organisatie van de Protestantse Gemeente Drachten is op 16 februari jl. gepresenteerd aan alle gemeenteleden van Drachten. Op 2 maart is er in De Arke (om 20.00 uur) een terugkom-avond, waar met de opstellers van het rapport verder ingegaan kan worden op de inhoud. Daarna...

Lees verder

Cursus SEO en Google Analytics

Binnenkort is er in De Arke een cursus “Hoger in Google” en “Google Analytics” Programma: Wat is SEO eigenlijk? Hoe werkt Google en hoe werk je ermee? SEO in de praktijk: stap 1: SEO-doelstellingen stap 2: zoektermenonderzoek stap 3: analyse van andere aanbieders stap 4: website-optimalisatie vanuit SEO-perspectief stap 5:...

Lees verder

ArkeNieuws februari is online

De nieuwe ArkeNieuws is weer verstuurd naar onze abonnees. ArkeNieuwsgierig? Je vindt de februari-editie hier. Er gebeurt heel veel in De Arke en niet alleen op zondag en met name de gratis digitale nieuwsbrief “ArkeNieuws” houdt je helemaal op de hoogte. Krijg je de ArkeNieuws nog niet? Via deze link...

Lees verder

KerkSchoolGezinsdienst met it Foarhûs

Zondag 12 februari hebben we weer een KerkSchoolGezinsdienst deze keer met it Foarhûs. Het thema is: “Vriend en vijand”. Het bijbelgedeelte gaat over de uitspraak van Jezus dat aan een goede boom (liefde in je hart) goede vruchten (b.v. vriendschap) komen. Alle groepen doen mee en het wordt een prachtige...

Lees verder

Zie jij het nog zitten?

Zondagochtend 5 februari hebben we het verhaal gelezen uit Johannes 9:1-41 en hebben we gehoord over de blinde die weer kan zien. Ook onze ogen werden geopend door de overdenking. Het koninkrijk van God is geen beloning voor goed gedrag maar een belofte voor ons allemaal. God is niet hoog in...

Lees verder

Start belijdenis groep februari 2017

We gaan deze maand weer van start met een belijdenisgroep. We komen bijeen op de zaterdagochtend in De Arke tussen 10.30 – 12.00 uur. Wil je meedoen, dan kun je je aanmelden via scriba@arkedrachten.nl. Voor alle duidelijkheid: meedoen wil niet zeggen dat je ook belijdenis moet doen….. dat beslis je op...

Lees verder

Uitnodiging aan gemeenteleden van de PG te Drachten

Geacht gemeentelid, De werkgroep ‘Toekomst van de PGD’ heeft zijn werk bijna afgerond. De bevindingen en aanbevelingen worden binnenkort bekend gemaakt in een rapport. De Algemene Kerkenraad heeft er voor gekozen om de behandeling van het rapport in tweeën te knippen: een informatieronde in februari en een besluitvormingsronde in de...

Lees verder

Inter-generatieve activiteit De Arke: Naar De Bios

Met elkaar naar de bioscoop om de film Storm: Letters Van Vuur te zien en deze, tijdens een gezamenlijke maaltijd, na te bespreken in de kerk. Dat kan op zondag 19 maart om 15.15 uur. Storm: Letters Van Vuur speelt zich af in de middeleeuwse Lage Landen. Wat als je...

Lees verder

Kerkbalans

Druk, druk, druk… Wie kent het niet? Zeker met opgroeiende (klein)kinderen, een baan, sportieve bezigheden en sociale netwerken. Al deze zaken vragen tijd en aandacht. Soms zoveel dat we dingen over het hoofd zien… Bijvoorbeeld de behoefte of nood van onze medemens. Of de noodzaak van even stilstaan. Een moment...

Lees verder