Meeting Iedere zondag, om 10:00u
Meeting Flevo 161, 9204 JV Drachten
Ecclesi

NGK Drachten De Arke

Met vallen en opstaan proberen we een eigentijdse christelijke kerk te zijn. Jezus, de Bijbel en naastenliefde zijn voor ons heel belangrijk. Iedere zondag komen we bij elkaar in een kerkdienst en om de week in een kring.

Eredienst

Reitze Douma
zondag, om 10:00u

Eredienst

Erik Donker
zondag, om 10:00u

Eredienst

Ds. K.J. Bijleveld (Boornbergum)
zondag, om 10:00u

Verbouwing kerkgebouw

In verband met de verbouwing van de kerk kunnen er geen activiteiten plaatsvinden in het kerkgebouw. De kerkdiensten gaan wél door. De Huiskamer voor de Buurt is verplaatst naar Brede School De Drait (op loopafstand van de kerk). Naar verwachting kan het kerkgebouw zondag 28 juli (week 30) weer volledig gebruikt worden.

Voedselbank en Huiskamer voor de buurt

Elke woensdagmorgen (tussen 10:00 tot 11:30 uur) kunnen er spullen gebracht worden voor de Voedselbank. Ook de Huiskamer voor de buurt is dan open, u kunt zo binnenlopen voor een bakje koffie. Meer informatie

Alpha-cursus

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Meer informatie

Financieel in de knoop?

Kunt u wel wat hulp gebruiken om alle eindjes aan elkaar te knopen in deze financieel moeilijke tijden? Wij helpen u graag! Klik op onderstaande link voor meer informatie. Meer informatie

Wat voor kerk willen we zijn?

In 10 op de Bijbel gebaseerde stellingen geven we hieronder aan wat voor soort kerk we (willen) zijn en waar we voor staan. Hierbij gaat het niet om feitelijke uitspraken maar koersbepalende en richting gevende. Dit is ons ideaal, zo willen we graag kerk zijn en hier zijn we op aanspreekbaar.

Preambule

Wij belijden als kerk dat wij het lichaam van Christus zijn en in alles van Hem afhankelijk zijn en Hem eren als de enige bron van ons heil.

Bijbelgetrouwe kerk

Voor ons is de bijbel dé openbaring van God bij uitstek en blijvend normatief. Wij voegen daar niets aan toe of doen daar niets aan af. Bijbeluitleg, kennis, studie en toepassing vinden wij daarom erg belangrijk.

Gereformeerde kerk

Onze kerk staat in een lange geschiedenis en kent een rijke traditie opgeslagen in 3 belijdenissen die voor ons waardevol en richtinggevend zijn: de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels.

Biddende kerk

Omdat wij ons in alles afhankelijk weten van God is praten met en luisteren naar hem voor ons belangrijk. Zowel het samen als persoonlijk bidden is voor ons onmisbaar en de belangrijkste manier om van onze dankbaarheid jegens God te getuigen.

Aanbiddende kerk

Als ultiem doel van ons leven zien wij het loven en prijzen van onze God. Dat doen we met ons leven, ons aanhoudend gebed maar zeker ook met zang en muziek.

Dienstbare kerk

Wij willen onze medemensen tot dienst zijn: de jonge en oude medemens in onze gemeenschap die zorg, aandacht en liefde nodig heeft, maar ook de medemensen in onze directe leefomgeving en verder weg. Wij zetten ons in voor gerechtigheid in deze wereld.

Uitnodigende kerk

Wij gunnen alle mensen de bevrijdende boodschap van het evangelie en doen ons best om die boodschap uit te dragen en anderen ermee te bereiken.

Zorgzame kerk

Wij zijn met elkaar onderweg naar Gods toekomst. Voorzover dat van ons afhangt zetten wij ons er met bemoediging, aansporing en vermaning voor in dat op die geestelijke weg iedereen – oud en jong - meekomt en niemand kwijtraakt.

Veilige kerk

Iedereen in onze gemeente moet zich bij alles wat we doen veilig kunnen voelen. We zien daar actief op toe.

Eigentijdse kerk

Met het vertrouwde en onveranderlijke evangelie willen we midden in onze tijd staan. We houden niet krampachtig vast aan oude taal, gewoonten en vormen maar maken gebruik van eigentijdse taal en middelen om én jong én oud aan te spreken.

Duurzame kerk

Wij geloven dat ten diepste God deze wereld bedacht en gemaakt heeft. Daarom ligt de kwaliteit van onze leefomgeving en milieu ons na aan het hart.

Eerst dit

Elke dag 7 minuten bijbellezing en overdenking

dagelijkswoord.nl

Nee, in de heilige boeken staat: ‘Abraham geloofde in God, en daarom zag God hem als een goed mens.’ Als iemand werkt, krijgt hij loon. Niet als geschenk, maar omdat hij het verdient. Maar niemand verdient het om door God gered te worden. Je moet er dus op vertrouwen dat God je wil redden, ook al ben je een slecht mens. Als je dat gelooft, ziet God je als een goed mens. -- Romeinen 4:3-5