Meeting Iedere zondag, om 10:00u
Meeting Flevo 161, 9204 JV Drachten
Ecclesi

NGK Drachten De Arke

Met vallen en opstaan proberen we een eigentijdse christelijke kerk te zijn. Jezus, de Bijbel en naastenliefde zijn voor ons heel belangrijk. Iedere zondag komen we bij elkaar in een kerkdienst en om de week in een kring.

ds. S. de Jong

Eredienst - Viering HA
zondag, om 10:00u
Flevo 161,
9204 JV Drachten

ds. S. de Jong

zondag, om 10:00u
Flevo 161,
9204 JV Drachten

ds. K.J. Bijleveld (Boornbergum)

Leerdienst
zondag, om 16:30u
Flevo 161,
9204 JV Drachten
Voedselbank en Huiskamer voor de buurt

Elke woensdagmorgen (tussen 10:00 tot 11:30 uur) kunnen er spullen gebracht worden voor de Voedselbank. Ook de Huiskamer voor de buurt is dan open, u kunt zo binnenlopen voor een bakje koffie. Meer informatie

Alpha-cursus

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Meer informatie

Financieel in de knoop?

Kunt u wel wat hulp gebruiken om alle eindjes aan elkaar geknoopt te krijgen te knopen in deze financieel moeilijke tijden. Wij helpen u graag, klik op onderstaande link voor meer informatie. Meer informatie

Wat voor kerk willen we zijn?

In 10 op de Bijbel gebaseerde stellingen geven we hieronder aan wat voor soort kerk we (willen) zijn en waar we voor staan. Hierbij gaat het niet om feitelijke uitspraken maar koersbepalende en richting gevende. Dit is ons ideaal, zo willen we graag kerk zijn en hier zijn we op aanspreekbaar.

Christelijke kerk

Christus is het hoofd van onze kerk. Hij is dé Weg, dé Waarheid en hét Leven. Wij willen in nauwe verbondenheid met hem leven, hem van harte volgen en naleven, zijn Vader aanbidden en leven uit kracht van zijn Geest.

Bijbelgetrouwe kerk

Voor ons is de bijbel dé openbaring van God bij uitstek en blijvend normatief. Wij voegen daar niets aan toe of doen daar niets aan af. Bijbeluitleg, kennis, studie en toepassing vinden wij daarom erg belangrijk.

Gereformeerde kerk

Onze kerk staat in een lange geschiedenis en kent een rijke traditie opgeslagen in 3 belijdenissen die voor ons waardevol en richtinggevend zijn: de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordste Leerregels.

Biddende kerk

Omdat wij ons in alles afhankelijk weten van God, is praten met en luisteren naar hem voor ons belangrijk. Zowel het samen als persoonlijk bidden is voor ons onmisbaar en de belangrijkste manier om van onze dankbaarheid jegens God te getuigen.

Aanbiddende kerk

Als ultiem doel van ons leven zien wij het loven en prijzen van onze God. Dat doen we met ons leven, ons aanhoudend gebed maar zeker ook met zang en muziek.

Dienstbare kerk

Wij willen onze medemensen tot dienst zijn: dee jonge en oude medemens in onze gemeenschap die zorg, aandacht en liefde nodig heeft, maar ook de medemensen in onze direct leefomgeving en verder weg. Wij zetten ons in voor gerechtigheid in deze wereld.

Uitnodigende kerk

Wij gunnen alle mensen de bevrijdende boodschap van het evangelie en doen ons best om die boodschap uit te dragen en anderen ermee te bereiken.

Zorgzame kerk

Wij zijn met elkaar onderweg naar Gods toekomst. Voorzover dat van ons afhangt zetten wij ons er met bemoediging, aansporing en vermaning voor in dat op die geestelijke weg iedereen – oud en jong – meekomt en niemand kwijtraakt.

Eigentijdse kerk

Met het vertrouwde en onveranderlijke evangelie willen we midden in onze tijd staan. We houden niet krampachtig vast aan oude taal, gewoonten en vormen maar maken gebruik van eigentijdse taal en middelen om én jong én oud aan te spreken.

Duurzame kerk

Wij geloven dat ten diepste God deze wereld bedacht en gemaakt heeft. Daarom ligt de kwaliteit van onze leefomgeving en milieu ons na aan het hart.

Eerst dit

Elke dag 7 minuten bijbellezing en overdenking

dagelijkswoord.nl

Jezus zei: ‘Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben. Maar ik heb al eerder gezegd: Jullie zien wel wat ik doe, maar toch geloven jullie niet in mij.’ Jezus zei verder: ‘De Vader brengt de mensen die bij mij horen, naar mij toe. Ze komen bij mij, en ik zal hen niet wegsturen. Ik ben uit de hemel gekomen, God heeft mij gestuurd. Ik ben dus niet gekomen om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat God wil.’ -- Johannes 6:35-38