Meeting Iedere zondag, om 10:00u
Meeting Flevo 161, 9204 JV Drachten
Ecclesi

GKv Drachten Zuid/west

Met vallen en opstaan proberen we een eigentijdse christelijke kerk te zijn. Jezus, de Bijbel en naastenliefde zijn voor ons heel belangrijk. Iedere zondag komen we bij elkaar in een kerkdienst en om de week in een kring.

ds. S. de Jong

Online kerkdienst
zondag, om 10:00u
Flevo 161,
9204 JV Drachten

ds. S. de Jong

Online kerkdienst
zondag, om 10:00u
Flevo 161,
9204 JV Drachten

ds. S. de Jong

Online kerkdienst
zondag, om 10:00u
Flevo 161,
9204 JV Drachten

Wat voor kerk willen we zijn?

In 10 op de Bijbel gebasseerde stellingen geven we hieronder aan wat voor soort kerk we (willen) zijn en waar we voor staan. Hierbij gaat het niet om feitelijke uitspraken maar koersbepalende en richting gevende. Dit is ons ideal, zo willen we graag kerk zijn en hier zijn we op aanspreekbaar.

Christelijke kerk

Christus is het hoofd van onze kerk. Hij is dé Weg, dé Waarheid en hét Leven. Wij willen in nauwe verbondenheid met hem leven, hem van harte volgen en naleven, zijn Vader aanbidden en leven uit kracht van zijn Geest.

Bijbelgetrouwe kerk

Voor ons is de bijbel dé openbaring van God bij uitstek en blijvend normatief. Wij voegen daar niets aan toe of doen daar niets aan af. Bijbeluitleg, kennis, studie en toepassing vinden wij daarom erg belangrijk.

Gerformeerde kerk

Onze kerk staat in een lange geschiedenis en kent een rijke traditie opgeslagen in 3 belijdenissen die voor ons waardevol en richtinggevend zijn: de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordste Leerregels.

Biddende kerk

Omdat wij ons in alles afhankelijk weten van God, is praten met en luisteren naar hem voor ons belangrijk. Zowel het samen als persoonlijk bidden is voor ons onmisbaar en de belangrijkste manier om van onze dankbaarheid jegens God te getuigen.

Aanbiddende kerk

Als ultiem doel van ons leven zien wij het loven en prijzen van onze God. Dat doen we met ons leven, ons aanhoudend gebed maar zeker ook met zang en muziek.

Dienstbare kerk

Wij willen onze medemensen tot dienst zijn: dee jonge en oude medemens in onze gemeenschap die zorg, aandacht en liefde nodig heeft, maar ook de medemensen in onze direct leefomgeving en verder weg. Wij zetten ons in voor gerechtigheid in deze wereld.

Uitnodigende kerk

Wij gunnen alle mensen de bevrijdende boodschap van het evangelie en doen ons best om die boodschap uit te dragen en anderen ermee te bereiken.

Zorgzame kerk

Wij zijn met elkaar onderweg naar Gods toekomst. Voorzover dat van ons afhangt zetten wij ons er met bemoediging, aansporing en vermaning voor in dat op die geestelijke weg iedereen – oud en jong – meekomt en niemand kwijtraakt.

Eigentijdse kerk

Met het vertrouwde en onveranderlijke evangelie willen we midden in onze tijd staan. We houden niet krampachtig vast aan oude taal, gewoonten en vormen maar maken gebruik van eigentijdse taal en middelen om én jong én oud aan te spreken.

Duurzame kerk

Wij geloven dat ten diepste God deze wereld bedacht en gemaakt heeft. Daarom ligt de kwaliteit van onze leefomgeving en milieu ons na aan het hart.

Eerst dit

Elke dag 7 minuten bijbellezing en overdenking

dagelijkswoord.nl

Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. Gebruik al je wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven. Zing liederen om God te eren, zing alle liederen die de heilige Geest je laat zingen. Wees dankbaar, en zing voor God. Bedenk bij alles wat jullie doen en zeggen, dat jullie bij de Heer Jezus horen. En vraag hem steeds om God, de Vader, te danken namens jullie. -- Kolossenzen 3:16-17