Geestdrift en Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar

Zondag 20 november 2016 was een Geestdriftdienst en tevens de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar. We hebben met elkaar de overleden geliefden, familie en vrienden herdacht. De jongeren hebben in de voorbereiding nagedacht over rituelen, ze hebben ook hun eigen ritueel uitgevoerd, en tenslotte de kaarsenstaander tijdens de dienst...

Lees verder

Verslag van de Gemeenteavond

Woensdag 2 november jl. was er, na een bemoedigende dankdienst, een gemeenteavond. Als inleiding lazen we Efeze 4: 3-6: Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op...

Lees verder