Nog geen reacties

Geestdrift en Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar

Zondag 20 november 2016 was een Geestdriftdienst en tevens de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar. We hebben met elkaar de overleden geliefden, familie en vrienden herdacht. De jongeren hebben in de voorbereiding nagedacht over rituelen, ze hebben ook hun eigen ritueel uitgevoerd, en tenslotte de kaarsenstaander tijdens de dienst de kerk in gedragen.

De gebrokenheid die je ervaart wanneer iemand overlijdt is in tekst en muziek verwoord door Coldplay met het lied Fix-you. Dit werd prachtig door Jildou vertolkt, waarbij zij die gebrokenheid liet voelen. Onze hoop en verwachting is verwoord door de schriftlezing in de dienst:

38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8:38-39 NBV).

Op de foto’s ziet u de staander en de kaarsen die de tieners van De Arke hebben gemaakt.
Het was een indrukwekkende dienst.

 

geestdrift

geestdrift2

 

 

 

 

De volgende Geestdriftdienst is op zondag 18 december om 10 uur in De Arke.

U bent van harte welkom.

Plaats een reactie