Nog geen reacties

TijdCollecte Burendag 2017

TijdCollecte Burendag 2017 | 23 september 2017
Voor De Drait, De Trisken, Himsterhout, Morrapark en Park Suyderwijk

TijdCollecte Burendag 2017
Veel mensen in onze wijk kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Door allerlei omstandigheden zoals ziekte of ouderdom, is het voor een groep mensen moeilijk om praktische klussen uit te voeren. Bijvoorbeeld het opknappen van een tuin, het sauzen van een slaapkamer of het leggen van een laminaatvloer. Doe ook mee! Help op burendag met elkaar wijkbewoners met een klus waar jij goed in bent.
Al vijf jaren zet Present Smallingerland de TijdCollecte-werkvorm in: in plaats van geld wordt er tijd ingezameld bij kerken en bedrijven. Zo zijn er vele honderden vrijwilligers geworven, die zich een dag(deel) inzetten voor mensen rondom de armoedegrens. De werkwijze van een TijdCollecte in het kort: in het voorjaar worden wijkbewoners enthousiast gemaakt om hun tijd beschikbaar te stellen op de Burendag van 23 september aanstaande.
Vervolgens geven ze via een kaartje of via http://stichtingpresent.nl/smallingerland/burendag/

aan welke activiteit ze kunnen doen: praktische klussen zoals behangen, tuinklussen enzovoort of een sociale activiteit met een specifieke doelgroep. Op basis van de aanmeldingen worden groepen gemaakt. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een behanggroep, een tuingroep enzovoort. Na een informatie- en instructiebijeenkomst gaan de groepen aan de slag. De projecten komen, zoals bij alle projecten via Present, tot stand in samenwerking met hulpverleners van maatschappelijke organisaties. Zij dienen de hulpvragen in bij Present en begeleiden de hulpvragers gedurende het project.

Present Smallingerland en Protestantse Kerk De Arke hebben het initiatief genomen voor deze TijdCollecte Burendag en hopen dat andere partijen ook mee gaan doen. Daarmee vergroten we het draagvlak in de wijken en daarmee het aantal vrijwilligers. Zo wordt in De Arke op zondag 11 juni de TijdCollecte eerst gehouden onder de kerkleden, daarna worden de leden gevraagd om ook buurtbewoners (buren, vrienden, familie uit de buurt) te vragen om mee te doen.
Op woensdagavond 6 september is de informatiebijeenkomst waar Present Smallingerland de werkwijze toelicht en waar de groepsleden (die samengesteld zijn uit de aanmeldingen) elkaar leren kennen. Buurtbewoners kunnen zich als team of als bestaande groep opgeven (bijvoorbeeld buren) of individueel waardoor ze worden ingedeeld bij mensen met dezelfde voorkeur. Op landelijke burendag 23 september 2017 worden alle projecten door de groepen in de wijken uitgevoerd.

De effecten:
Het ontmoeten van mensen uit een zelfde wijk. Omzien naar elkaar, mensen kunnen daardoor uit een isolement (eenzaamheid) komen. Praktische klussen worden gedaan voor mensen die dat zelf niet meer kunnen doen. Je doet concreet iets voor de ander (geeft betekenis).

Dit idee is verkozen tot een van de 10 beste ideeën van Friesland, een actie van Zorgverzekeraar De Friesland.

Wilt u mee doen? Laat het ons weten!
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Harry van Wieren (Present Smallingerland): 0512 543354 (di & do) en harry@presentsmallingerland.nl

Jan Fillekes (Protestantse Kerk De Arke): 0512-525724 en jhfillekes@gmail.com

Plaats een reactie