Nog geen reacties

Geestdriftdiensten

De laatste Geestdriftdienst voor de zomervakantie zit erop. Het thema ‘Loslaten’ werd prachtig uitgebeeld in een eenakter. Iedereen die er was kon datgene wat hij of zij wilde loslaten blazen in een ballon, daar eventueel nog opschrijven en de ballon dan loslaten. Je mocht ook een knupje maken in de ballon als loslaten nog niet ging.

De tijd van evalueren breekt weer aan. De kerkenraad staat positief t.o.v. deze diensten. Met de gemeenteleden die eraan mee hebben gewerkt wordt nog geëvalueerd. Ook als je niet hebt meegewerkt aan de diensten maar er wel of juist niet bij bent geweest horen we graag je reactie! Mail naar geestdrift@arkedrachten.nl en alvast bedankt!

Dorine Sloot.

Plaats een reactie