Nog geen reacties

Evaluatie Ontmoetingsavond

Maandagavond 9 april hebben we in De Arke, wijk West een ‘Ontmoetingsavond’ gehouden. In onze wijkgemeente waar een aantal zaken veel tijd en aandacht vraagt, wilden we nu tijd maken om elkaar echt te ontmoeten. Of, zoals in de uitnodiging stond, met elkaar in gesprek gaan, luisteren naar elkaar en te praten over wat je als gelovig mens beroert. Het was fijn te zien dat er zoveel gemeenteleden op af kwamen!

Deze avond stond onder leiding van Ds. Hans Jonker, voor velen geen onbekende. Het thema van de avond was 1 Korinthe 12, de vele leden van 1 lichaam. Na de pauze werden we in groepen verdeeld, aan de hand van ‘smileys’ in verschillende kleuren. Doordat we ‘s middags signalen kregen dat er meer mensen zouden komen, dan wij in eerste instantie hadden verwacht, zijn er nog snel ‘smileys’ bij gemaakt. Hierdoor is de optimale groepsgrootte soms uit het oog verloren en moesten er extra tafels bij geschoven worden. Excuus daarvoor, maar er zijn naar ons idee nog steeds mooie gesprekken gevoerd.

De gesprekken werden gevoerd aan de hand van een aantal stellingen. Dat maakte dat we snel de diepte in gingen. Er zijn mooie gesprekken gevoerd.

We hebben de avond geëvalueerd met de mensen die het georganiseerd hebben. De evaluatie in de kerkenraad volgt nog. Hierover wordt u nog uitgebreider geïnformeerd na de volgende kerkenraadsvergadering.De eerste indruk was vanuit de kerkenraad zeer positief met de kanttekening dat de inleiding wat lang was, maar welke zeker een vervolg verdiend.

Het is een avond geweest waarin met elkaar gesproken is! We gaan er over nadenken op welke manier we deze avond  een vervolg kunnen geven.

Namens het moderamen
Karla Marinus
Marja van der Veen
Jan Fillekes

 

 

Plaats een reactie