Er gebeurt heel veel in De Arke en niet alleen op zondag. Hier vind je een aantal activiteiten genoemd en updates krijg je via de Arkenieuws: de gratis, digitale nieuwsbrief.

 • Wil je graag de Arkenieuws ontvangen, stuur ons dan een aanmeldingsmail via deze link.
 • Ontvang je de Arkenieuws al maar verandert je e-mailadres binnenkort? Stuur dan een wijziging van je e-mailadres via deze link.
 • Wil je graag van de verzendlijst verwijderd worden dan kan dat via deze afmeldingsmail 

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons op voor meer informatie en/of tips.

Kerkelijk Bureau
E: kerkelijkbureau@pgdrachten.nl
T: 0512 – 539 946

***

Alpha cursus Arke Drachten

Alpha cursus

Regelmatig is er een Alpha cursus in Drachten. Dit is een gratis , interkerkelijke cursus. Vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en houd je van een goed gesprek? Of wil je je gewoon (weer) eens verdiepen in het christelijk geloof? Dan is de Alpha cursus iets voor jou. We komen 10 avonden en een weekend bij elkaar en de avonden beginnen met een warme maaltijd.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • wie is Jezus?
 • waarom is Jezus aan het kruis gestorven?
 • hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
 • bidden: waarom en hoe?
 • Bijbellezen: waarom en hoe?
 • wie is de heilige geest?
 • wat doet de heilige geest?
 • hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?
 • hoe kan ik het kwade weerstaan?
 • hoe leidt God ons?
 • waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
 • geneest God vandaag de dag nog?
 • hoe zit het met de kerk?
 • wat doe ik met de rest van mijn leven?

Interesse? Volg de maandelijkse digitale nieuwsbrief Arkenieuws voor de start en opgave van de cursus. Voor aanmelden van de nieuwsbrief klik op deze link: aanmeldingsmail 

***

De Arke Herberg wordt georganiseerd op de tweede zondagmiddag van de maand van 14.30 uur tot 17.00 uur. Wil je op deze zondagmiddag graag medemensen ontmoeten voor gezelligheid, een spel te doen, te lezen of te puzzelen, een gesprek of creativiteit te delen, dan ben je van harte welkom. Onze gastheren en gastvrouwen hebben de koffie en thee klaar.

Contactadres:
Rinse van der Meulen
E: herberg@arkedrachten.nl
T: 0512-516 836 / 06-1595 8061

***

Bloemengroet: De bloemen uit de kerkdienst worden als groet van de gemeente na afloop van de dienst door de contactpersonen bezorgd bij gemeenteleden die een steuntje in de rug verdienen omdat zij bijvoorbeeld ziek zijn of aan huis gebonden, maar ook als er verdriet is of juist iets te vieren. Dit kan dankzij de giften in de bloemenbusjes bij de uitgang van de kerkzaal.
Wil je deze busjes niet vergeten?

Contactgegevens:
Swany Mulder
E: bloemengroet@arkedrachten.nl
T: 0512-518 458

***

Boekentafel: Al jaren hebben we in De Arke de boekentafel. Er zijn leuke attenties ter bemoediging, een liedboek of bijbel, leesboekjes voor kinderen, leuke gedichtenboekjes en dagboekjes. Als je boeken via De Arke besteld proberen wij ze het volgende weekend te hebben. Contant betalen hoeft niet; je kunt ook het bedrag later aan ons overmaken.

Contactadres:
Thea Fillekes
E: boekentafel@arkedrachten.nl
T: 0512-525 724

***

 

Inloop koffieochtend:
In de Trisken is er elke donderdagmorgen vanaf 10.00 uur een inloop-koffieochtend in het wijkcentrum “De Skammel”, met uitzondering van de schoolvakanties. Kom ook eens langs, het is erg gezellig!

Contactadres:
Siska van Solkema- Heegsma
E: inloopdeskammel@arkedrachten.nl
T: 0512-512 962

***

Kleine groepen:
In onze wijk zijn diverse (huiskamer)gespreksgroepen actief, sommige gebonden aan een geografisch deel van de wijk, andere aan een bepaalde leeftijd of een ‘gemeenschappelijke noemer’.
Wil je je bij één van de bestaande groepen aansluiten of samen met een aantal andere mensen een nieuwe groep starten, dan kan contact opgenomen worden met

Contactadres:
Rinse van der Meulen
E: kleinegroepen@arkedrachten.nl
T: 0512-516 836 of 06-1595 8061

 

***

Koffiedrinken voor/na de eredienst
Wij vinden het belangrijk dat wij als gemeente, onder het genot van een kop koffie, thee en limonade voor de jeugd, elkaar kunnen ontmoeten in De Arke. Met zo’n 40 mensen vanuit De Arke is er een groep vrijwilligers die, voorafgaand aan de dienst op zondag vanaf 9.30 uur het koffieschenken verzorgen.
Elke zondag staan 3 mensen in de keuken om dit te regelen en dit doen zij met veel plezier! De coördinatie hiervan ligt in handen van:

Contactadres:
Ciska Kooistra en Antske de Vries
E: koffiedrinken@arkedrachten.nl

***

Liturgisch bloemschikken
In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen; bloemen kregen een symbolische duiding.
Sinds enige jaren is er nieuwe aandacht voor de mogelijkheden om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken.
Kleuren en vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen speciale bijdrage te leveren.

Met name bij de diensten bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Advent en Kerst, de Veertigdagentijd en met Pasen en Pinksteren, wordt er een liturgische bloemschikking gemaakt. Tijdens de zondagsdienst in deze periode wordt er via de beamer uitleg gegeven over het bloemstuk.

Als je wilt meewerken aan deze traditie kun je contact openemen met:

Contactpersoon:
Inge Maas
E: liturgischbloemschikken@arkedrachten.nl
***

Oppas
Elke zondag zijn kinderen van 0 tot 4 jaar welkom om bij ons een gezellig uurtje te komen spelen. Wij hebben heel veel verschillende soorten speelgoed. Van mooie houten speelgoedtreinen tot kleine driewielers. Halverwege de dienst gaan we even gezellig bij elkaar zitten om ranja te drinken en een koekje te eten. Voor de zegen in de kerk kunnen de ouders de kinderen ophalen uit de oppas om gezamenlijk de kerkdienst af te sluiten.

Geertje de Haas en Josée Penninga vormen de oppasleiding. Geertje verzorgt de planning van de oppashulpen in een jaarrooster en Josée zorgt voor de koekjes, doekjes en luiers en communicatie naar de oppashulpen als er bijzonderheden zijn.

Contactgegevens:
E: oppas@arkedrachten.nl

Geertje de Haas
T: 0512-524 758
Josée Penninga
T: 0512-520 970

***

Ouderenmiddag
Zes keer per jaar worden er in De Arke zgn. ouderenmiddagen georganiseerd. Deze middagen zijn zowel leerzaam als gezellig. Zij worden meestal gehouden op woensdagmiddag. Voor meer informatie wordt verwezen naar Geandewei.

Contactadres:
Mevr. L. van Dijk
E: ouderenmiddag@arkedrachten.nl
T: 0512-518 890

 

***

Stiltemoment
Elke dinsdagochtend is De Arke open voor een ieder die, samen met anderen, een Stiltemoment wil beleven met een bijbeltekst. Mensen die dit al langere tijd doen ervaren dit als een waardevol rust- en bezinningsmoment, waarin het samen stil zijn grote kracht heeft.
Elke dinsdagochtend staat op zichzelf, dus je kunt zo nu en dan eens komen of elke keer. Het is geen ‘besloten’ groep. Het Stiltemoment is er het hele jaar door, behalve in de schoolvakanties. Vanaf 9.15 uur zijn de deuren open, om 9.30 uur start de meditatie en om 10.00 uur wordt deze weer afgesloten.
Je kunt daarna nog even napraten of weer je eigen weg naar buiten gaan.

Contactadres:
Gera Olsthoorn en Addy Nesse
E: stiltemoment@arkedrachten.nl
T: 0512- 853 774 of
T: 0512- 519 478

***

Talant
Met de bewoners van Talant wordt regelmatig contact onderhouden. Een aantal bewoners komt regelmatig in de kerkdiensten. Tevens worden er zieken- en verjaardagsbezoeken gebracht en op de afdelingen van bewoners die de kerkdiensten bijwonen, wordt regelmatig een gespreksbijbeluurtje gehouden.

En mocht u ook in de gelegenheid zijn bewoners van Talant naar de kerk te rijden dan kunt u zich melden bij mevrouw van der Meulen.

Contactadres:
Wilma van der Meulen
E: talant@arkedrachten.nl
T: 0512-752 655

***

Vrijwilligers hulpdienst
Deze dienst probeert hulp te geven als professionele hulp (nog) niet mogelijk is. De hulp kan variëren van het doen van boodschappen in geval van ziekte, tot het omspitten van de tuin voor iemand die daar zelf niet (meer) toe in staat is.
Hulp kan worden aangevraagd bij onderstaande contactpersonen. Na overleg met de aanvrager probeert de hulpdienst een vrijwilliger voor de aangevraagde hulp te vinden. Er wordt absoluut geen financiële vergoeding gevraagd en de vrijwilligers mogen geen vergoeding accepteren, tenzij dit met de contactpersoon is geregeld (bijvoorbeeld benzinekosten).
Uiteraard zijn er vrijwilligers nodig om deze dienst te bemensen. Handig zijn is niet vereist, een goede wil wel.

Contactadres:
Djoke Holwerda en M. Minnesma
E: vrijwilligershulpdienst@arkedrachten.nl
T: 0512-521 066 of
T: 0512- 545 056

***

Werkcafé Drachten
Geen werk meer? Baan opgeheven? Een situatie, die ineens alles op zijn kop zet. Dat zorgt voor onzekerheid en veel vragen. Er zijn uiteraard meerdere instanties waar je terecht kunt met uw vragen. Maar het zou zo mooi zijn om in contact te komen met ‘lotgenoten’. Voor inspiratie, om te brainstormen en om ervaringen uit te wisselen. Kortom om weer kansen en mogelijkheden te gaan zien, zodat de toekomst een andere kleur krijgt. Soms kan een opmerking of een idee van een ander je ineens op een nieuw spoor zetten. Zodat je weer verder kunt.
Wij nodigen je uit om met ons vrijblijvend een kopje koffie te komen drinken. Eens in de 2 weken op maandag van 10.00 tot 11.30 uur staat de deur voor u open. Voor meer info en data http://www.werkcafedrachten.nl

***

Werkgroep zending, werelddiaconaat en ontwikkelingswerk (ZWO)
Met betrekking tot zending, werelddiaconaat en ontwikkelingswerk (ZWO) is een werkgroep actief. Deze informeert en activeert de gemeente over zaken als zending, diaconaat, ontwikkelingswerk en Amnesty International en de wereldwinkel.

Contactadres:
Maarten Rijken
E: zwo@arkedrachten.nl
T: 06 – 1000 4514