“Heb ik wel of misschien toch geen recht op een tegemoetkoming voor de energiekosten en waar moet ik dat aanvragen?”

“Hoe zit dat nou precies met al die toeslagen?”

Zomaar een paar vragen die je behoorlijk bezig kunnen houden. Blijf er niet over tobben want wellicht kunnen wij helpen. Stuur een email naar diaconie@arkedrachten.nl met daarin de vragen waar je graag antwoord op wilt en wij nemen contact met jou op, dan gaan wij samen op zoek naar de antwoorden.

Diaconaat komt van het Griekse woord diakonia, dat letterlijk ‘DIENST’ betekent. Bij diaconaat gaat het om dienst aan mensen, uit liefde tot God. De gemeente leert dat van Jezus Christus, die op aarde kwam om te dienen. Zo komt onderling hulpbetoon in de gemeente in beeld. Diaconaat wordt ook wel de handen en voeten van het geloof genoemd. Als kerk willen we naast praten over Jezus’ liefde voor mensen en herstel van gebrokenheid, onze woorden zoveel mogelijk in de praktijk brengen. Dat doen we binnen onze kerkelijke gemeente en zeker ook in onze (woon)omgeving.

Twee organisaties die diaconaal gericht zijn

Schuldhulpmaatje

De overheid en maatschappelijke organisaties kunnen mensen met schulden helpen. Schuldhulpmaatje werkt hier mee samen en is er een aanvulling op. Hierdoor wordt  de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties versterkt. 

Men wil mensen met (dreigende) schulden op tijd bereiken en hulp bieden door gebruik van internet en getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en je zelf financieel kunnen redden staan daarbij centraal. Naastenliefde is de basis en het evangelie de inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient.

Zie voor meer informatie op: www.schuldhulpmaatje.nl

Stichting Present

Stichting Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. De Stichting biedt groepen de mogelijkheid om echt iets te betekenen voor mensen die verlegen zitten om hulp. De huiskringen uit onze gemeente zetten zich regelmatig in voor Present-klussen, zoals een huis of tuin opknappen. Ook een sociaal project behoort tot de mogelijkheden, zoals een spelletjesmiddag bij een gezinsvervangend tehuis of een dagje uit met een groep ouderen. 

Een hulpaanvraag dient aangevraagd te worden door een hulpverlener. Voor meer informatie zie: www.presentsmallingerland.nl.

Hulp nodig?

Komt u er zelf niet uit en wilt u graag dat wij u helpen om uw hulpvraag tot stand te brengen zowel bij Schuldhulpmaatje of bij Stichting Present? Wij doen dat graag voor u. U kunt dan mailen naar diaconie@arkedrachten.nl