Wat is geestdrift?

 • Is met één kernwoord samen te vatten: en dat is de rode draad
 • Is concreet en helder, maar niet eenduidig.
 • Heeft een pakkende introductie.
 • Heeft een herkenbare vorm met een aantal vaste rubrieken.
 • Maakt gebruik van eigen talenten.
 • Prikkelt minimaal 3 zintuigen (horen, zien, voelen, ruiken en proeven).
 • Geeft je positieve kracht.

 

In een dienst van Geestdrift:

 • Is God geen positieve stoplap.
 • Is de Bijbel middel en geen doel.
 • Is ruimte voor persoonlijke vrijheid.
 • Is aandacht voor verschillende kunstvormen (toneel, muziek, dans, beeldend, film).
 • Wordt verteld.
 • Kun je zelf aan het woord komen (vooraf en/of in de dienst).
 • Is jouw eigen leefwereld het uitgangspunt en worden verbanden getrokken met de wereld van krant, radio, tv, internet en van de Bijbel.

 

Elke derde zondag van de maand in De Arke m.u.v. de zomervakantie. Meer weten of meewerken aan (één van) de diensten? Een mail naar geestdrift@arkedrachten.nl is voldoende.