Ds. Jurgen van den Herik

Ds. Jurgen van den Herik is predikant van De Arke. De focus van Jurgen van den Herik ligt op de erediensten, catechese maar ook  het pastoraat Er is op dinsdagochtend...

Lees verder

Rudie Koetje

Rudie Koetje-van der Berg is kerkelijk werker van De Arke. Haar focus ligt allereerst op het pastoraat, maar daarnaast doet ze ook mee aan erediensten, zoals Geestdriftdienst en de diensten in...

Lees verder

Centraal Pastoraal Aanspreekpunt (CPA)

De Arke heeft vraag-gestuurd pastoraat; dit houdt in dat je pastoraal bezoek voor jezelf kunt aanvragen maar ook voor iemand anders. Overleg je dat wel met diegene waarvoor je bezoek aanvraagt? Karla...

Lees verder

Voorzitter wijkkerkenraad

Karla Marinus is voorzitter van de wijkkerkenraad. Zij organiseert samen met de scriba de kerkenraadsvergadering van De Arke en het dagelijks bestuur het Moderamen. De voorzitter van de wijkkerkenraad is...

Lees verder

Scriba wijkkerkenraad

De scriba van de wijkgemeente is ook lid van het Moderamen (dagelijks bestuur). Hij of zij is o.a. verantwoordelijk voor de agenda en aanlevering van de stukken voor de vergaderingen...

Lees verder

Marja van der Veen

Marja is ouderling-kerkrentmeester.  Als ouderling is ze betrokken bij het werk van de kerkenraad en als kerkrentmeester is zij met de andere leden van het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor alle...

Lees verder

Eerde Weening

Eerde Weening is de koster van De Arke en hij wordt bijgestaan door diverse hulpkosters. Eerde is het aanspreekpunt voor iedereen die ruimte wil vastleggen voor vergaderingen enz. Het kerkgebouw...

Lees verder

Beamerteam

In de diensten van De Arke wordt gebruik gemaakt van een beamer. Behalve korte berichten en mededelingen, wordt ook de orde van dienst hierop vermeld. Er is een vast team...

Lees verder

Vrijwilligers

Te veel om op te noemen zijn bij ons actief en om met foto te laten zien; jammer maar een goed teken. Wil jij je ook inzetten maar weet je...

Lees verder