Karla Marinus

Karla Marinus is ons Centraal Pastoraal Aanspreekpunt kortweg CPA. De Arke heeft namelijk vraag-gestuurd pastoraat; dit houdt in dat je pastoraal bezoek voor jezelf kunt aanvragen maar ook voor iemand anders. Overleg je dat wel met diegene waarvoor je bezoek aanvraagt? Verder ontvangen wij graag bericht: bij geboorte of een sterfgeval in...

Lees verder

Ds. Jurgen van den Herik

Ds. Jurgen van den Herik is predikant van De Arke. De focus van Jurgen van den Herik ligt op de erediensten, catechese maar ook  het pastoraat Er is op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur een ‘inloop spreekuur’ in De Arke. Je kunt dan altijd binnenlopen voor een vraag of gesprek....

Lees verder

Rudie Koetje

Rudie Koetje-van der Berg is kerkelijk werker van De Arke. Haar focus ligt allereerst op het pastoraat, maar daarnaast doet ze ook mee aan erediensten, zoals Geestdriftdienst en de diensten in de Stille Week. Er is op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur een ‘inloop spreekuur’ in De Arke. Je kunt dan...

Lees verder

Voorzitter Wijkkerkenraad

De voorzitter van de wijkkerkenraad is ook afgevaardigde van onze wijkgemeente naar de vergaderingen die de PKN ‘Drachten-Breed’ aangaan. Deze functie is per 24 september 2017 vacant en de hamer ligt op de liturgische tafel. De vorige voorzitter wil daarmee aangeven dat wij als gemeenteleden, ook bestuurlijk, met elkaar verantwoordelijk...

Lees verder

Scriba

De scriba van de wijkgemeente is ook lid van het Moderamen (dagelijks bestuur). Hij of zij is o.a. verantwoordelijk voor de agenda en aanlevering van de stukken voor de vergaderingen van de Functionele Kerkenraad “De Loods” (FKR) die gewoonlijk één keer per maand vergadert. Per 24 september is deze vacature...

Lees verder

Ellen de Ruiter

Ellen de Ruiter organiseert de communicatie namens De Arke zowel extern als intern. De communicatie gaat langs diverse routes namelijk het ‘papieren’  kerkblad De Geandewei en de gratis, digitale nieuwsbrief Arkenieuws. Hierin wordt al het nieuws van de gemeente gedeeld en als je één van beide (of allebei) leest ben je...

Lees verder

Marja van der Veen

Marja is ouderling-kerkrentmeester.  Als ouderling is ze betrokken bij het werk van de kerkenraad en als kerkrentmeester is zij met de andere leden van het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor alle zaken betreffende financiën en bezittingen van de gemeente met name voor De Arke. Het College van Kerkrentmeesters valt rechtstreeks onder de...

Lees verder

Eerde Weening

Eerde Weening is de koster van De Arke en hij wordt bijgestaan door diverse hulpkosters. Eerde is het aanspreekpunt voor iedereen die ruimte wil vastleggen voor vergaderingen enz. Het kerkgebouw en de zalen worden niet alleen gebruikt door gemeenteleden maar zijn ook voor commerciële activiteiten beschikbaar zoals cursussen, trainingen, repetities enz. Voor...

Lees verder

Beamerteam

In de diensten van De Arke wordt gebruik gemaakt van een beamer. Behalve korte berichten en mededelingen, wordt ook de orde van dienst hierop vermeld. Er is een vast team van vrijwilligers dat dit verzorgt. Je kunt je berichten opsturen op de  donderdag vóór de dienst tot 19.00 uur naar...

Lees verder

Vrijwilligers

Te veel om op te noemen en om met foto te laten zien; jammer maar een goed teken. Wil jij je ook inzetten maar weet je niet wat en hoe? Samen gaan we ‘om de tafel’ om te zien waar je interesse naar uit gaat, wat je graag wilt doen...

Lees verder