Waar we als gemeente voor staan en gaan voor de jeugd

Als gemeente zien wij het als onze opdracht om samen te staan voor de opdracht die we van God hebben gekregen om liefdevol om onze kinderen heen te staan hen te onderwijzen, voor hen te bidden en om er daadwerkelijk voor hen te zijn. Moge de Heer ons hiertoe helpen door zijn Geest.

Onze droom is dat elk jeugdlid zich gezien en geliefd voelt en dat ze ervaren dat ze er helemaal bij horen. We bidden (en dragen waar mogelijk eraan bij) dat door het werk van de Heilige Geest elk jeugdlid een levende relatie met God mag hebben.

Onze opdracht en onze droom hebben we verder concreet gemaakt in ons jeugdplan. Het jeugdplan is voor leden van De Arke te bekijken in Ecclesi (Nieuws » Documentbeheer » Beleidsdocumenten » Jeugdplan.pdf).

Wil je graag contact of heb je een vraag, stuur dan een mailtje naar: jeugdouderlingen@arkedrachten.nl.