De jeugd neemt in De Arke een centrale plaats in. Voor de diverse leeftijdsgroepen, wel of niet verbonden aan De Arke, wordt er zowel tijdens de erediensten op zondag als op doordeweekse dagen van alles georganiseerd.

Dopen
Mocht je gedoopt willen worden en/of ouder(s) zijn die een kind willen laten dopen, dan kan dat worden aangevraagd bij de scriba van de kerkenraad (scriba@arkedrachten.nl) of via de predikant pastoraat@arkedrachten.nl

Club
Voor de basisschoolgroepen 3 tot en met 7 is er in De Arke iedere week club. Met je leeftijdsgenoten geniet je van sport en spel, knutselen en kletsen. De clubs starten dit jaar in oktober. Via de kalender op deze website en via de nieuwbrief laten we je weten wanneer er club is.

Contactgegevens:

Cobie Post
E: club@arkedrachten.nl
T: 0512- 515 597geloven thuis

De Geloven Thuis-werkgroep van Arke Drachten wil graag ouders en hun kind(eren) stimuleren en helpen om ook doordeweeks Geloven van betekenis te laten zijn. Hiervoor worden verschillende ondersteunende en stimulerende activiteiten ontwikkeld voor ouders/verzorgers en kinderen. Gebleken is dat het voorbeeld en omgang met het geloof van de ouders de meeste invloed heeft op de geloofsontwikkeling van het kind.

De geloofsdoos
Bij de geboorte van een kind ontvangen de ouders vanuit de gemeente de zogenaamde Geloofsdoos. Een kleurrijke doos, die in de loop der jaren gevuld kan worden met materialen, die met de geloofsgroei en -opvoeding van het kind te maken hebben. Het eerste cadeautje, een mooi boekje zit al in de doos.

 

***

DSC_2870

In De Arke wordt elke zondagmorgen kindernevendienst gehouden, met uitzondering van de zomervakantie. Er wordt gebruik gemaakt van Kind op Zondag en de groepen blijven samen. Er wordt in de groep leeftijd gerelateerde werkjes aangeboden.
Soms zijn er diensten die erg toegankelijk zijn voor de kinderen en de kindernevendienst komt te vervallen.

Contactgegevens:
Inge Maas
E: knd@arkedrachten.nl
T: 06-1317 2909

***

Voor de tieners van 12 jaar tot ca. 17 jaar is er iedere 1ste zondag van de maand (behalve juli en augustus) tienernevendienst. Elke 3de zondag van de maand is er een Geestdriftdienst die door de tieners is voorbereid

Contactgegevens:
C. Dirksen
E: tnd@arkedrachten.nl
T: 0512-517 130

***

Soos
Voor de jeugd van groep 8 en de middelbare school is er iedere 2 weken soos in De Arke. De soosavonden zijn op de vrijdagavond. Na een lange week school een gezellige avond met leeftijdsgenoten. Alle data staan op de kalender op de website.
Ieder seizoen worden de clubs en de soos met een gezamenlijk kamp afgesloten.

Contactgegevens:
Cor Staal
E: soos@arkedrachten.nl
T: 0512-516 533

***

Kerk-School-Gezinsdienst (KSG)
Twee keer per jaar wordt er in de morgendienst een dienst gehouden waarbij de onderwijsgevenden en de kinderen van de basisscholen in onze wijk, ‘t Foarhûs en De Voorde, actief betrokken worden en een grote bijdrage leveren in de eredienst.

Contactgegevens:
De Voorde
dhr. U. Elzinga
E: info@pcbo-devoorde.nl
T: 0512-545 344

‘t Foarhûs
dhr. R. van der Velde
E: info@pcbo-itfoarhus.nl
T: 0512-545 404

VakantieBijbelWeek (VBW)
Ieder jaar wordt er in de herfstvakantie voor de kinderen van alle basisscholen een Vakantie-Bijbel-Week (VBW) georganiseerd. Alle kinderen van de basisschool worden hiervoor uitgenodigd. Meer informatie hierover kun je omstreeks die tijd lezen op deze website en Facebook https://www.facebook.com/vbw.drachtenwest?fref=nf

Contactgegevens:
Inge Maas
E: vbw@arkedrachten.nl
T: 06-1317 2909