Als kerk zijn wij er niet alleen voor onszelf. Wij willen ook graag onze bijdrage leveren aan de buurt waarin wij leven. Met het oog daarop zijn er een drietal concrete activiteiten.

Huiskamer voor de buurt

Sinds januari zijn wij als Gereformeerde Kerk nieuw gevestigd in de Arke. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat wij de bewoners van de wijk kunnen ontmoeten. Tijdens de zondagse diensten is iedereen van harte welkom, maar wij beseffen ook dat niet iedereen daar zomaar binnenloopt. Daarom zijn wij gestart met ‘Huiskamer voor de buurt’. Wij hopen één van de trefpunten te mogen worden voor de mensen van de wijk, voor christenen en niet christenen. Een plek waar mensen zich vrij voelen om naar binnen te lopen. Dat kan zijn om de ander te ontmoeten, gewoon een bakje koffie te drinken of gezellig een spelletje doen. Het kan ook zijn dat je graag een goed gesprek wilt, een stilteplek zoekt of gewoon nieuwsgierig bent naar wat er zich allemaal in het gebouw afspeelt. Weet je van harte welkom, wij zien ernaar uit onze buurtgenoten te ontmoeten!

Iedere woensdagmorgen zijn er 2 gastvrouwen/mannen aanwezig om je van 10:00 tot 11:30 uur te ontvangen. Uiteraard nemen wij de maatregelen omtrent het coronavirus in acht en kunnen je ontvangen met voldoende afstand. Het ligt in de bedoeling om dit initiatief uit te breiden naar de andere dagen van de week, maar vooralsnog is het alleen op de woensdag.

Hartelijk welkom!

Kerkspreekuur voor de buurt

Misschien heb je wel bepaalde vragen over het christelijke geloof. Of zit je met
iets in je maag waar je maar over blijft piekeren? Of je wilt gewoon wat weten
over de kerk? Een gebed? Op woensdagmorgen van 10:00 tot 11:30 uur is onze dominee Sieds de Jong in de kerk aanwezig om je te ontvangen. Toegang voor ieder vrij. Voel je welkom!

Stilteplek voor de buurt

Misschien heb je wel even behoefte aan een moment voor jezelf. Wil je op een stil en rustig plekje even alleen zijn met je gedachten. Misschien bidden of een kaarsje aansteken? Op woensdagmorgen van 10:00 tot 11:30 uur staat de kerkzaal voor je open.

Vrije toegang, geen verplichtingen.