Als voorgangers van verschillende kerken en gemeenten in en om Drachten komen we maandelijks samen om elkaar te ontmoeten en om te bidden voor elkaar en voor Gods gemeente. Al jaren vieren we in december interkerkelijk een Volkskerstzang en gelijktijdig het Jongerenkerstevent. Het is een rijke zegen samen God te eren. We vieren Gods liefde die tastbaar werd in de komst van zijn Zoon, Jezus Christus. Helaas zal, vanwege corona, ook de setting van dit feest anders dan anders zijn. Zondagavond 20 december, 19.30 uur  zal er van de voorgangers een gezamenlijke kerstgroet en zegen uitgaan. We willen jou van harte uitnodigen met ons dit feest van en voor God te vieren.

Kersten Bijleveld, Bertold Bloemendal, Willem Boorsma, Jacob Folkerts, Sieds de Jong, Akke Oppewal, Peter Smilde