Ons gebed

Lofprijzing als start

We mogen God loven en prijzen om wie Hij is en dat Hij troont en regeert. Hij wil naar ons toekomen. Begin met een ‘dank je wel’ te zeggen.  We zeggen aan Hem dat we van Hem houden. 
Want als je aan lofprijzing gaat doen, gaan er meerdere dingen tegelijk gebeuren: allereerst richten we onze aandacht niet op onszelf, maar op God. Niet op onze problemen die veel aandacht opeisen, maar naar Hem die ons alles is.
Onze problemen waar we mee kampen brengen ons zomaar in vertwijfeling, ontmoediging en zelfs depressies. Maar de lof op God prijzen en Hem de eer brengen, zal onze denken in de juiste richting brengen.

Ten tweede zal de lofprijzing brengen dat Gods tegenwoordigheid naar ons toe komt. In Psalm 22 vers 4 staat dat God troont op de lofzangen van Zijn volk. In Jesaja 64 staat dat God naar hen toe komt die op hun wegen met vreugde aan Hem denken.
In Jacobus 4 staat dat God dicht bij de mensen is, die Zijn nabijheid zoeken.
Lofprijzing brengt de tegenwoordigheid van God. Dat voel je direct!

In Efeziërs 3 lezen we dat God bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.
Is dat geen lofprijzing waard? God is tegenwoordig als wij Hem gaan prijzen en eren in onze gezangen en in onze muziek.

In de derde plaats gebeurt er nog iets heel anders: lofprijzing stopt de boze, de vijand van ons.
Als wij beginnen om God te prijzen, dan verstomt de vijand. Het Hebreeuwse woord voor ‘verstommen’ betekent niet alleen tot rust brengen, maar ook dat er een ‘activiteit’ wordt gestaakt.
De duivel met zijn verstorende effecten wordt gedwongen om te stoppen. Omdat God in beweging komt en dichtbij ons wil zijn. Dat gebeurt gewoon, omdat Gods Majesteit hem tot zwijgen brengt.
Het is een bijkomend effect, maar het is wel heel mooi dat het gebeurt. Richt je dus op de lofprijzing aan Hem, die het leven geeft en het leven is in Joshua.

Echt berouw tonen over onze zonden en tekortkomingen:

Wat is berouw? Dat is je hart, je binnenste onderzoeken en je afwenden van alles wat tussen jou en de Allerhoogste in staat.
In Psalm 68:18 staat: ‘Als ik diep in mijn hart zonden zou koesteren, dan had de Heer mij nooit verhoord.’ Blijf niet in een verstoorde relatie met God, maar vraag om vergeving. Je zult het krijgen van deze liefdevolle Vader in de hemel.
De reiniging hiervan is een voorwaarde voor een vervuld gebedsleven.

Maar er is nog een berouw, zoals beschreven wordt in Psalm 19: verborgen fouten en verborgen zonden en de zonde van hoogmoed. Psalm 19 spreekt erover dat wij moeten vragen om verborgen fouten en hoogmoed te vergeven.
Laat hoogmoed niet over je heersen. We hebben soms zomaar een houding die niet overeenstemt met het karakter van God. En bij andere gelegenheden doen wij of zeggen wij dingen die niet alleen voor ons schadelijk zijn, maar ook voor anderen.
Vaak zijn wij ons niet bewust van de uitwerkingen die onze woorden en daden op andere mensen hebben.
Op die momenten zie je vaak niet in dat je hebt gezondigd. Toch belasten deze daden ons leven.
Bid daarom of God echt alle gebieden van je leven Zijn licht mag laten schijnen, zodat belemmeringen kunnen worden opgeruimd, nadat God ons dit heeft laten zien.
Soms is er zomaar een schemerzone waar Gods nabijheid niet bij ons kan zijn, omdat we dit zelf blokkeren.

Een voorbeeld is een huwelijk. Je bent elke dag bij elkaar en dat wordt op een zeker moment ‘gewoon’. Er wordt een bepaalde houding geschapen, waardoor je naar elkaar zomaar prikkelbaar wordt. Of we vinden de ander vanzelfsprekend en merken niet meer op wat hem of haar zo uniek maakt.
In Psalm 91:13 staat: Bewaar mij voor domme zonden en voor de gedachte dat ik Uw werk zou kunnen overnemen. Voor je het weet vertrouw je op jezelf, terwijl je alleen op God moet leren vertrouwen.
In 1 Johannes 3 vers 21 en 22 staat: ‘Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan Zijn geboden houden en doen wat Hij wil.’

Vraag wat je maar wilt:

Dat zou fijn zijn? Mattheus 7 vertelt ons dit toch? Joshua zei: ‘Vraag en u zult krijgen’.
Niet misschien, maar het zal gebeuren! 
Daar mag je op vertrouwen. Neem hierin echter altijd de woorden van Joshua mee, in Johannes 14 vers 13 en 14:…..in Mijn naam, zal Ik doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon.
En in Johannes 15:7 ‘Als u met Mij verbonden blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag dan wat je maar wilt en het valt jou ten deel.’
Vraag en je vreugde zal volkomen zijn. (Johannes 16: vers 23 en 24)
Dit waren de laatste woorden van Joshua aan zijn leerlingen voordat hij gevangen zou worden genomen. Hoe belangrijk zijn die woorden dan wel niet!

Echte toewijding:

De laatste stap voor een effectief gebedsleven is echte toewijding. We denken vaak dat we alleen maar moeten praten. Maar als wij ons toewijden, zijn we bereid om te wachten. Te luisteren en een houding in te nemen die zegt: ‘God, wilt U mij iets zeggen?’ ‘God, hebt U instructies voor mij?’
Of: ‘God, is er iets dat ik moet veranderen?’
Pas wel op: God zal jou vast iets te zeggen hebben en daarover zul je verrast zijn. Dat zou van alles kunnen zijn, zoals: ‘Neem meer tijd voor je dochter/zoon’. Of: ‘Toon ten opzichte van diegene die jou hebben geholpen meer dankbaarheid en waardering.’

In Psalm 37:4 staat dat wij kneedbaar moeten zijn in de Heer. Hij zal ons geven waar ons hart om vraagt. Dat schept vreugde.
De houding van toewijding maakt dat wij van binnen vreugdevol zijn en blijven. Je grootste wensen zullen in vervulling gaan als je wacht op de Heer. Hij zal hem maken.