Onverwachte antwoorden van God

In Joh.16:23-24 doet Jezus een opzienbarende, stimulerende en geweldige belofte aan ons: ‘Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam-hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn’.
We vragen dus aan de Vader dingen waar we naar verlangen omdat we de volmaakte vreugde die hij ons belooft willen. En we vragen niet om wereldse dingen omdat we weten wat Jakobus schreef: ‘als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen’. Nee, wij bidden om een groter geloof, meer liefde, heiligheid, wijsheid, onderscheidingsvermogen, ervaring van Gods genade, vrijmoedigheid, vreugde in God en bidden om minder voldoening uit wereldse dingen.

Onverwachte antwoorden
Zulke verlangens en gebeden  zijn kostbaar en God houdt daarvan en doet niets liever dan ze te beantwoorden. Maar wij kennen onszelf niet echt goed, de diepte en overtuigingskracht van de zonde en wat er echt van ons gevraagd wordt om te ontvangen waar we om gevraagd hebben. We kunnen er niks aan doen maar hebben vaak onrealistische, romantische verwachtingen over wat God zijn antwoorden op onze gebeden zullen zijn. Daarom zijn we ook vaak niet voorbereid op de antwoorden die God ons geeft. Zijn antwoorden lijken vaak op het eerste gezicht geen echte antwoorden.
Ze lijken op problemen.
Ze lijken op moeiten.
Ze lijken op gemis, teleurstelling, conflicten, zorgen en beperking van het op jezelf gericht zijn.
Ze veroorzaken diepe worstelingen, leggen zonden bloot en twijfels en angsten.
Ze zien niet wat wij verwachten en vaak zien we niet hoe ze samenhangen met onze gebeden.

Wat moeten we verwachten?

 • Als we God vragen om een grotere en diepere liefde voor hem, wat zouden we dan moeten verwachten dat we ontvangen?
  Antwoorden die ons een groter bewustzijn van onze diepe zondige verlorenheid geven, omdat zij die veel vergeven wordt ‘veel liefde betonen; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ (Lk.7:47). Veel van de grootste cadeaus en diepste vreugde die God ons geeft komen in een pijnlijke verpakking.
 • Als we God vragen om onze naaste lief te hebben als onszelf (Mk.12:31), wat zouden wij dan moeten verwachten dat we ontvangen?
  Antwoorden die ons dwingen om onverwachts aandacht te geven aan een naaste die we misschien niet direct als zodanig zouden benoemen (Luk.10:29), die ongemakkelijk en irritant zijn.
 • Als we om Gods nabijheid vragen omdat we geloven dat het goed is om dichtbij God te zijn (Ps.73:28), wat zouden wij dan moeten verwachten dat we ontvangen?
  Antwoorden die ons doen breken, want ‘God is dichtbij gebroken mensen’ (Ps.34:18)
 • Als we God vragen om van ons ‘levende offers’ te maken (Rom.12:1), wat zouden wij dan moeten verwachten dat we ontvangen?
  Antwoorden die ons nederig maken omdat de offers aan God ‘een gebroken geest zijn’ (Ps.51:17).
 • Als we God vragen om het dieper mogen ervaren van zijn genade, wat zouden wij dan moeten verwachten dat wij ontvangen?
  Antwoorden die tegen onze hoogmoed ingaan en ons nederig maken (Jak.4:6)
 • Als we God vragen dat zijn koninkrijk komt (Mt.6:10) in ons leven en in dat van de wereld om ons heen, wat zouden wij dan moeten verwachten dat we ontvangen?
  Antwoorden die onze diepe geestelijke armoede blootleggen, omdat het koninkrijk gegeven wordt aan ‘wie nederig van hart zijn’ (Mt.5:3).
 • Als we God vragen om onze voldoening in hem te vinden zodat we niet zo gemakkelijk voldaan worden door wereldse verlangens, wat zouden wij dan moeten verwachten dat we ontvangen?
  Antwoorden die ervoor zorgen dat we heel erg bewust worden van het kwaad en het lijden en de onrechtvaardigheid in de wereld, omdat ‘zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, zullen verzadigd worden‘ (Mt.5:6).
 • Als we God vragen om meer wijsheid en onderscheidingsvermogen, wat zouden wij dan moeten verwachten dat we ontvangen?
  Een aanhoudende stroom van verwarrende antwoorden die moeilijk te begrijpen en verwerken zijn, omdat als ‘onze zintuigen door ervaring geoefend worden zijn zij in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad’. (Hebr.5:14)
 • Als we God om ‘meer geloof’ vragen (Luk.17:5), wat zouden wij dan moeten verwachten dat we ontvangen?
  Dat we herhaaldelijk in situaties terechtkomen waarin we erachter komen dat onze waarnemingen niet betrouwbaar zijn zodat we gedwongen worden om Christus beloften te vertrouwen omdat we ‘in vertrouwen leven en wat komen gaat nog niet zichtbaar is’ (2 Cor.5:7).
 • Als we God vragen om ons te helpen om te ‘leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig’ (Kol.1:10), wat zouden wij dan moeten verwachten dat we ontvangen?
  Antwoorden die meer ‘bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, en elkaar uit liefde verdragen’ vragen (Ef.4:2) dan wij dachten dat mogelijk was.  Antwoorden die misschien leiden tot  armoede, bezoeking en slecht behandeld worden, het lot van zoveel gelovigen door de geschiedenis heen die ‘voor de wereld te goed waren’ (Hebr.11:38).
 • Als we God vragen of hij ons wil helpen om te stoppen met te leven voor geld zodat we hem meer met ons hele hart kunnen dienen, wat zouden wij dan moeten verwachten dat we ontvangen?
  Een ongemakkelijke hoeveelheid kansen om geld weg te geven, uitgaven die waardoor we op onze aan de kant gezette reserves interen, misschien zelfs het verlies van onze baan – antwoorden die ons aanzetten om geld te verachten (negeren, er van af wenden, er bevrijd van worden) en toegewijd te zijn aan God (Luk.16:13).
 • Als we vragen om onze vreugde volmaakt maken (Jh.16:24), om meer geluk in God te mogen ervaren, wat zouden wij dan moeten verwachten dat we ontvangen? 
  Antwoorden die ervoor zorgen dat we aardse vreugden waar we van dachten dat ze alles waren minder en leeg worden en wij op zoek gaan naar ‘het kennen van Christus Jezus, onze Heer, die alles overtreft’ (Fil.3:8)

Verwacht het onverwachte
Als God onze gebeden gaat beantwoorden vinden wij zijn antwoorden vaak maar verwarrend. Omstandigheden nemen een andere wending, gezondheid gaat achteruit, relationele perikelen ontwikkelen zich, financiele problemen komen opzetten en geestelijke en emotionele strijd komt opzetten allemaal dingen die we niet kunnen verbinden. We hebben het gevoel dat we achteruitgaan omdat we niet duidelijk vooruit gaan. We schreeuwen het uit in pijnlijke verwarring en uitputting (Ps.13:1; Job 30:20), als echt gebeurt wanneer God onze gebeden beantwoordt. Wij hadden een antwoord verwacht dat er heel anders uitzag en voelde. Omdat dat zo is, komen we misschien wel in de verleiding om God dan maar niet meer om zulke dingen te bidden. Ik bedoel, wie wil nu voor zijn plezier ongemakkelijke antwoorden op zijn gebeden? Laat je niet bedriegen door dit korte-termijn denken. Denk aan Jezus’ belofte: ‘vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn’ (Joh.16:24). Als de weg naar de vreugde soms zwaar is, en Jezus zegt ons dat dat het geval is (Joh.16:33; Mt.7:14), is dat nog geen reden om het niet aan te nemen.
Wat wil je?
Lege, oppervlakkige, tijdelijke vreugde?
Nee!
Ga voor volmaakte vreugde!
En denk aan wat de schrijver van de Hebreeenbrief opmerkt: ‘Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid’ (Hebr.12:11).
Als het gaat om Gods antwoord op gebeden, verwacht het onverwachte.

De meeste van de grootste geschenken en de diepste vreugde die God ons geeft komen in pijnlijke verpakking.