Onzekerheid hoort bij het leven

Vertrouwen op God voor elke dag

Als de zon opkomt schrompelt onze verwachting wat die dag gaat brengen al gauw ineen.
We kunnen vaak al niet overzien wat de komende uren gaat brengen.
Zeker, we vullen onze agenda per uur in en we hebben ongeveer een idee wat de dag gaat brengen.
Maar zelfs als het gaat om onze eerstvolgende passen zijn we daar niet zo zeker van als we wel graag zouden willen.
En hoe hard we ook ons best doen, we kunnen simpelweg niet voorspellen wat morgen ons brengt, laat staan de komende maand.
Onzekerheid hoort bij het leven. 
Zo komt het op ons, schepselen, in ieder geval over.

‘Neem rust, eet, drink en vermaak je’
De Bijbel spreekt soms onverschrokken eerlijk over de zekerheid van onze onzekerheid.
Wanneer Jezus het in Lk.12:13-21 over hebzucht en inhaligheid heeft, bepaalt Hij onze aandacht bij de onzekerheid in ons leven. In de gelijkenis van Messias gelooft de rijke man dat hij als geen ander weet wat het beste is voor zijn toekomst.  Hij houdt zichzelf voor de gek dat hij zijn zaakjes goed op orde heeft en met een gerust hart vooruit kan kijken: ‘Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je’ (Lk.12:19). Met andere woorden, ‘ik heb het voor elkaar, ik kan doen wat ik wil, ik hoef me geen zorgen te maken’.
‘Maar God zei tegen hem: ‘Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?’ (Lk.12:20).
Het geld en de bezittingen van deze rijke man lieten hem in een dodelijke val lopen.
En zijn zelfingenomenheid zorgde ervoor dat hij vergat dat God nooit nooit een volgende dag garandeert.
Uiteindelijk had hij helemaal niks aan zijn appeltje voor de dorst, omdat hij ‘niet rijk bij God was’ (Lk.12:21).
Met geld kun je heel veel kopen, maar zelfs met de grootste bankrekening kun je niet meer tijd kopen.
Onzekerheid hoort bij het leven, ook als je denkt dat je genoeg hebt om moeilijke omstandigheden en crises te overleven.    
 
‘Als de Heer het wil’
Als een echo van Spreuken 27:1, wijst Jakobus erop dat ons leven als het erop aankomt de duurzaamheid van een damp heeft: ‘Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’  U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt’ (Jak.4:13-14).
Het vergelijken van de duurzaamheid van mijn leven met iets dat door het minste of geringste verdwijnt geeft me niet veel vertrouwen in mijzelf.
En dat is precies de bedoeling.
Jakobus gaat verder, in plaats daarvan zou je moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen’ (Jak.4:15).
Als de Heer het wil.
Als God, die de haren van ons hoofd geteld heeft het wenst (Mt.10:30), dan zorgt Hij ervoor dat, ook de komende seconden, onze harten kloppen en onze longen zuurstof inademen.
Als God, die iedere vogel voedt en iedere bloem met zorg bekleedt (Mt.6:26;28-30) het wenst, zal hij ons deze dag laten overleven.
Als God,  die ons licht heeft gebracht (Ps.118:27) het wil, zal hij onze voorspoed uitbreiden en wij ons best doen om Jezus te eren (Ps.118:25).
Maar alleen als de Heer het wil.
Onze levens zijn als rook dat verdwijnt in de wind.
Ons bestaan in deze wereld kan in één ogenblik ophouden te bestaan.
Maar het gaat Jakobus er niet om ons hulpeloos te laten ronddrijven en oplossen, maar erop te wijzen dat God alles wat wij doen ondersteunt.
God bestuurt elke volgende dag.
Zijn plannen worden zeker uitgevoerd (Spr.19:21).
Wat hij beraamt blijft van geslacht op geslacht (Ps.33:11).
Wat Hij besluit, wordt van kracht (Jes.46:10). 
Onzekerheid hoort bij het leven – in ieder geval vanuit onze beperkte gezichtshoek.
Maar de duurzaamheid van Vaders plannen, krachtig als graniet, is meer dan genoeg om de zorgen en angsten die onze onzekerheid voeden, weg te nemen.

Zekerheid in crisistijd
Zelfs in wanhopige tijden bewijst God zijn stabiliteit. 
Tijdens de regering van koning Hizkia, dreigde Sanherib, de koning van Assyrie met zijn machtige leger Juda van de landkaart te vegen.
Sanherib daagde Hizkia en het volk uit door via zijn boodschappers te vragen: ‘Waaraan ontleent u het vertrouwen om in het belegerde Jeruzalem te blijven?’ (2 Kron.32:10).
En hij ging verder met provoceren: ‘Hebben de goden van andere volken hun land soms gered uit de handen van de koning van Assyrië? (…) Als geen enkele god in staat is gebleken zijn land uit mijn handen te redden, hoe zou dan de HEER Jeruzalem kunnen redden?’  (2 Kon.18:33.35).
Assyrie vormde een levensgevaarlijke bedreiging.
De militaire supermacht had het noordelijke rijk al gedecimeerd (2 Kon.17:16-23).
Maar hoe uitzichtloos, hoe pijnlijk en hoe gespannen onze omstandigheden lijken, de Heer regeert en met Hem hebben we vaste grond onder de voeten.
Tijdens de confrontatie met Assyrie, proclameerde Jesaja: ‘Hoog verheven is de HEER, hij woont hoog hierboven. Hij vult Sion met recht en gerechtigheid.  Hij is ons houvast, zolang wij leven. Wijsheid en toewijding leiden tot redding, eerbied voor de HEER is Sions rijkdom’ (Jes.33:5-6).
God zelf is onze zekerheid.
Ook in tijden van crisis als het leven onzeker is, belooft God onze vaste grond te zijn.
Tegen Hizkia en Juda’s vijand Assyrie, zegt God: ‘Heb je dan niet gehoord dat ik dit heb beschikt? In lang vervlogen tijden nam ik het me voor, nu is de tijd gekomen dat ik het volbreng. Onneembare steden worden in puin gelegd… ‘(2 Kon.19:25).
Hoe dichtbij de vijand van Gods volk ook nadert, ze doen het alleen maar zover als onze soevereine God het hen toestaat.
Hij bepaalt alles wat gaat gebeuren en niets is onzeker met Hem.

Het goede van je Vader
De overwinning van Juda duurde niet eeuwig uiteraard. Ook zij werden op den duur ingenomen.
Maar de val van dat tijdelijke koninkrijk werkte mee aan Gods plan voor zijn eeuwige koninkrijk die door Jezus Christus in deze wereld zou komen.
En wij die vandaag in Hem weten van verzoening en vergeving mogen vast staan in het ‘het rijk van (Gods) geliefde Zoon’ (Kol.1:13).
Wij hebben nooit de mogelijkheid om verder te kijken dan dit moment, maar wij zijn burgers van het Rijk waarvan de Heer iedere seconde regeert en iedere stap met ons mee gaat.
Vanuit een bepaalde gezichtshoek hoort onzekerheid bij het leven.
Maar voor ieder die zijn leven legt in handen van Koning Jezus, is onzekerheid slechts een waan, een damp die ons het zicht een klein tijdje kan benemen, maar dan snel oplost.
En dus kunnen we iedere situatie en crisistijd in het leven, iedere pijn en falen onder ogen zien, in de wetenschap dat Jezus’ koninkrijk onwankelbaar vast staat.
In de schijnbare onzekerheid in ons leven mogen wij daarom altijd hoop hebben en weten dat onze Vader niets liever doet dan ons dat Rijk met heel zijn onwankelbare duurzaamheid te schenken. 
In wat voor tumult deze crisistijd ook brengt kunnen wij vreugde ervaren omdat Jezus Christus onze vaste grond vormt, vandaag en iedere dag.