Tien redenen om de Bijbel te lezen

Absoluut onmisbaar
Ik heb nog nooit een volwassen, vruchtbare, krachtige en wijze christen ontmoet die niet vol van de Bijbel was, zich wijdde aan dagelijks overdenken en zich inzette om het te onthouden… en dat is niet toevallig. Het is absoluut noodzakelijk om na tot geloof in Christus te zijn gekomen, radicaal, toegewijd en rotsvast ervan overtuigd te zijn dat bijbellezen, overdenken en onthouden absoluut noodzakelijk is voor het christelijke leven. Dat mag hun vanzelfsprekend voorkomen, maar dat is het niet. Er zijn genoeg christenen die dit niet doen, terwijl ze al jaren christen zijn. Zij menen dat het niet zo nodig hoeft omdat ze al genoeg weten en veel andere boeken lezen. Dat is niet alleen geen goede gewoonte, het is ronduit gevaarlijk.

Tien redenen om elke dag in de Bijbel te lezen
Ik heb daar tien redenen voor. Tien redenen die duidelijk maken dat het lezen in de Bijbel, het overdenken en onthouden voor het christelijke leven onmisbaar is. Tien redenen om te onthouden dat je het niet zelf kunt en denkt ‘ik het iedere dag in de Bijbel lezen niet nodig’. Hier zijn ze:

1. De Bijbel redt
‘Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren’ (1 Tim.4:16).
Voor Gods kinderen is de redding bewerkt. Voor Gods kinderen wordt op dit moment redding bewerkt. Voor Gods kinderen zal de redding bij hun opstanding volmaakt bewerkt worden. Dat hun redding op dit moment bewerkt wordt is niet zonder betekenis. Paulus roept ons op om vast te blijven houden aan de leer om op die manier onszelf te redden. God redt ons dagelijks door de Bijbel.

 2. De Bijbel bevrijdt je van satan
‘U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden’ (Joh.8:32).
Jezus maakt de Joodse leiders duidelijk dat zij, hoewel ze denken geen slaven te zijn, ‘de duivel hun vader is, en zij maar al te graag doen wat hun vader wil’ (Joh.8:44).
De satan is onze vijand. Hij is duizend maal sterker dan wij. Maar Johannes schrijft aan de gelovigen: ‘u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen’ (1 Joh.2:14). Dat is onze enige hoop om onze bovenmenselijke vijand te verslaan. Iedere keer dat Jezus verzocht werd door de duivel (Mt.4:1-11; Mk.1:12-13; Lk.4:1-13), sloeg Hij terug met ‘het zwaard van de Geest, dat wil zeggen Gods woorden’ (Ef.6:17). En die had Hij onthouden, zodat Hij in de woestijn ook zonder boek zich kon redden.

3. De Bijbel geeft genade en vrede
‘Genade zij u en vrede, in overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer’ (2 Pt.1:2).
Kennis van God opgedaan uit de Bijbel is niet hetzelfde als genade, maar Petrus zegt wel dat het een genademiddel is. Als we door Gods Genade vreedzaam en krachtig willen worden gemaakt, schrijft Petrus, gebeurt dat door de kennis van onze God en onze Here Jezus. Die kennis wordt maar op één plaats gevonden: in de Bijbel. 

4. De Bijbel heiligt
Jezus bad: ‘Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid’ (Joh.17:17).
Heiliging is het proces van heilig worden, dat wil zeggen, meer als Christus en God worden, die volmaakt heilig zijn.Dat is niet meer een keuzemogelijkheid. Hebreeën 12:14 zegt: ‘leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien’. In dit leven worden wij niet volmaakt, maar we worden wel heilig. God heiligt zijn kinderen. Jezus bad tot zijn Vader: ‘Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid’. Duidelijker en indringender kan het niet gezegd worden.

5. De Bijbel geeft vreugde
‘Onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest’ (1 Tess.1:6).
Gelukkig de mens die (…) vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht’ (Ps.1:2). Leven zonder vreugde is ondraaglijk. Christelijk leven is leven met veel beproevingen. Maar in dat alles biedt God vreugde en Hij doet dat door de Bijbel.

6. De Bijbel beschermt ons tegen verkeerde leer
‘Totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen (…) Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien’(Ef.4:13-14).
Hoe voorkomen christenen dat ze onder invloed van de culturele en theologische wind als bladeren door de lucht alle kanten opwaaien? Antwoord: dankzij de eenheid in het geloof en de kennis van de Zoon van God. Kennis die ze niet ervaren als de mening van mensen, maar als het Woord van God. Deze wordt maar op één plaats gevonden: in de Bijbel.

7. De Bijbel is de hoop op de hemel
Onze volmaakte kennis van – en vreugde in de waartheid van de Bijbel zullen we alleen in de hemel ervaren.‘Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben’ (1 Kor.13:12). 
Aan het kennen van God – al de volheid die een schepsel enigermate kan begrijpen en zich over verheugen – ontbreekt het ons vandaag zeker niet. Maar de frustraties die er zijn over onze begrenzingen als het gaat om kennen en vreugde ervaren zullen straks weggenomen worden. Hoe passend is het dan om nu al te mogen groeien naar onze volmaakte vreugde en kennis in de komende eeuw.

8. De Bijbel zal door sommigen tegengesproken worden
‘Er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten’ (2 Tim.4:3).
Met andere woorden, we moeten de Bijbel kennen zodat we niet verflauwen, van slag raken of op het verkeerde pad geleid worden door foutieve leraren. We hebben het nodig om geregeld de Bijbel te lezen om klaar te zijn voor de ontmoeting met hen die weigeren om de Bijbel te ontvangen.

9. Goed omgaan met de Bijbel krijgt Gods goedkeuring
‘Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid’ (2 Tim.2:15). 
Het is waardevol als je voor een belangrijke taak wordt aangewezen en je krijgt te horen dat je opdrachtgever dat wat hij je gevraagd heeft om te doen goedkeurt. Wij allemaal zijn op een bepaalde manier aangewezen om met het Woord van God om te gaan. Wat een prachtige kans biedt dat om onze God een plezier te doen.

10. De Bijbel geeft en onderhoudt het leven
‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God’ (Mt.4:4).
Geestelijk leven – eeuwig leven – moet, net als het gewone leven, gevoed worden, niet met brood maar met het Woord van God. Als je meent dat het eeuwige leven een soort vaccinatie tegen de hel is, die geen verdere verzorging vereist, weet je niet wat geestelijk leven is.

Er zijn dus tien redenen waarom gelovigen uit alle macht – macht die God hen geeft – ervoor moeten zorgen dat lezen in en overdenken en onthouden van de Bijbel, een onmisbaar en compromisloos onderdeel van hun christelijke leven vormt.