Wat zegt de TV over seks?

Onze cultuur bombardeert ons met beelden waarop seks te zien is – Facebook reclames, tijdschriften, YouTube clips, televisie, catalogussen, Netflix en zowat ieder ander medium. Dat is een waarheid als een koe waar niemand omheen kan. Maar hier is een niet zo duidelijke waarheid: onze cultuur laat ons niet alleen seks zíen, ze spréékt ook tegen ons over seks. Goed of fout, onze cultuur onderwijst ons over seks. De media geven voortdurend seksuele opvoeding. 2000 jaar geleden waarschuwde de apostel Paulus: ‘Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God met zedeloosheid, ontucht en dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal) ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn.’(Ef.5:6). Kennelijk sprak de cultuur in Paulus’ dagen misleidende woorden over seksuele immoraliteit , bedrieglijke en verleidelijke woorden die alle waarheid, wijsheid en goddelijkheid missen. 

Wat zegt het kastje?
Wat voor leugens vertelt onze cultuur over seks? Daar kom je snel achter door 10 minuten te kijken naar een tv programma dat onder jongeren erg populair is, om te zien wat het over seks heeft te vertellen. Grote kans dat je in die 10 minuten in ieder geval 3 leugens hoort:

  • Heteroseksuele seks buiten het huwelijk is goed en aan te bevelen.
  • Homoseksuele relaties zijn goed en aan te bevelen.
  • Het is leuk en spannend om met iemand die je niet of nauwelijks kent iets seksueels mee te doen.

Deze dingen worden nooit expliciet gezegd. De seksuele immoraliteit wordt gebracht met mooie en aansprekende muziek. Het vergoeilijkt en bagatelliseert seksuele zonde met humor. Bijna alle opmerkingen over seks zijn grappen. Die humor vertelde me: ‘neem het niet al te serieus, …relax, … dit is leuk’.
Je denkt al gauw aan Spreuken 5:3: ‘van de lippen van een lichtzinnige vrouw komen gladde praatjes, haar mond spreekt honingzoete woorden.’ De gladde tong van een lichtzinnige vrouw (Spr.6:24; 7:5.21) zijn een perfecte omschrijving van de meeste televisieprogramma. De leugens die verteld worden zijn heel onschuldig en grappig. Schrijver Andrée Seu vertelt hoe zij naar de film ‘Dokter Zhivago’ had gekeken. Ze noemt het ‘de eerste film waarin overspel als mooi wordt neergezet’. Ze vertelt dat de film haar bijna verleidde om in te stemmen met de liefdesaffaire tussen dokter Zhivago en zijn minnares Lara. Dat deed ze door  de gevolgen van de affaire voor Zhivago’s zoon zo klein mogelijk te maken, de vervelende eigenschappen van Zhivago’s vrouw sterk uit te vergroten en de affaire zelf in mooie en edele kleuren te schetsen. Seu erkende dat aan het einde van de film God erg klein leek, bijna losgemaakt van de film. Ze was er bijna in mee gegaan.

Wat zegt God over seks?
Onze cultuur spreekt tegen ons over seks, maar God doet dat ook. Veel van Gods woorden, zoals het gepassioneerde, onverbloemde getuigenis uit Hooglied, vieren de mooiheid en schoonheid van seks binnen het huwelijk.
Maar God waarschuwt ons ook. Terwijl de wereld ons vertelt dat seksuele immoraliteit te genieten is, grappig, of soms zelfs nobel en zonder nare gevolgen, zegt God dat seksuele  immoraliteit ons meesleurt naar de hel van Gods toorn. Gods woorden over seks zijn consistent rechtstreeks, ernstig, behulpzaam en eerlijk (Ef.5:6).

Wat zeggen wij over seks?
In Efeziërs trekt Paulus een rake conclusie uit Gods toorn over onberouwelijke seksuele immoraliteit: wij moeten op een bepaalde manier over seks praten. Op basis van het feit dat God hen die onberouwelijk seksueel zondig zijn voor eeuwig veroordeelt, zegt hij: ‘Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht-deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast-spreek liever woorden van dank.’ (Ef.5:3-4). Paulus’ logica lijkt te zijn: ‘komt niet dichtbij deze zonde, zelfs niet in je taalgebruik’ Onze woorden weerspiegelen en beïnvloeden onze harten, en dat lijkt vooral te zijn als het om seks gaat. Als we het ons gaan inbeelden, er grappen over maken of er grof over praten, gaan we de verkeerde kant op. Ons hart neigt dan meer naar zonde in plaats van de tegenovergestelde richting op te gaan. Groffe seksuele praat, humor, toespelingen, flirten tasten onze verdediging aan en vergroten de verzoeking. Paulus’ boodschap is duidelijk: doe het niet en praat zelfs niet over het doen. Iedereen zegt iets over seks vandaag. De vraag is niet alleen naar wie wij luisteren, maar wat wij zeggen.