Details van de preek

  • Predikant: ds. S. de Jong
  • Tekst: Deuteronomium 31:1-8

Als het om ons land gaat is de balans in de verschillende jaaroverzichten voorzichtig positief. De economie gaat goed, er is vrede en rust. Twee zaken die voor bezorgdheid en onrust zorgen springen eruit:

  • Het klimaat
  • Het onderlinge samenleven.

Als het om de kerk gaat merk je een soortgelijke analyse:

  • Er zijn mooie mooie en blijde dingen te noemen
  • Kerkdiensten die gehouden konden worden.
  • Er is gebeden en aan bijbelstudie gedaan.
  • Er zijn nieuwe contacten gelegd.

 

Er zijn ook moeilijke en verdrietige dingen gebeurd. We missen broers en zussen. Omdat ze door de Here zijn Thuis gehaald. Omdat ze naar een ander kerkgenootschap zijn overgestapt. Omdat ze het geloof vaarwel hebben gezegd. Ook hier twee dingen die eruit springen als het gaat om zorgen maken en onzekerheid. Kwantitatieve achteruitgang: als de voorspellingen kloppen gaat de kerk er in ledental nog meer op achteruit de komende jaren. Kwalitatieve achteruitgang: het elan lijkt te verdampen, zekerheden die voor ons altijd zekerheden waren zijn weg, de heilige ware kerk is in rook opgegaan, vrouwelijke ouderlingen en predikanten staan aan de poort, straks kinderen aan het avondmaal.