Details van de preek

  • Predikant: ds. S. de Jong
  • Tekst: Romeinen 8:31-39

Als je het leven van de man die namens God deze brief heeft geschreven es van dichtbij bekijkt dan raak je diep onder de indruk. Wat heeft die man wat meegemaakt. Op verschillende plaatsen in zijn brieven heeft hij daar iets van opgeschreven. Als je dat es op een rijtje zet dan lopen de rillingen over je rug.

1 Cor.4,9-13
Wij zijn dwaas; wij zijn zwak; wij worden veracht. Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld, zijn we dakloos, zwoegen we voor ons eigen brood, worden we vervolgd en beledigd. Tot op dit ogenblik zijn wij het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid.

2 Kor.4,8-10
We worden van alle kanten belaagd, we worden aan het twijfelen gebracht, we worden vervolgd, we worden geveld. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee.