We zijn een gemeente met een kleine 650 leden. De leeftijdsopbouw is evenwichtig: 249 leden van onze gemeente zijn jonger dan 25 jaar. Dat is 39%. Maar ook de ouderen ontbreken niet. Onze gemeente telt 79 leden die ouder dan 67 jaar zijn. Dat is 12%.

Met elkaar willen we vormgeven aan het volgen van Jezus. Daarin proberen we elkaar te ondersteunen en bemoedigen met een breed scala aan activiteiten. Uiteraard de kerkdiensten. Iedere zondagmorgen om 10.00 uur  vindt er een eredienst plaats. Daarin wordt God door ons geloofd en geprezen, bidden we tot Hem voor elkaar en de wereld, zamelen we geld in voor een goed doel, luisteren we naar Gods goede leefregels of belijden ons geloof. Tijdens de dienst is er crèche en kinderclub.

Om de veertien dagen komen we bij elkaar in huiskringen. Onze gemeente telt 16 huiskringen met zo’n 10 adressen. Daar wordt wel en wee met elkaar gedeeld, de Bijbel geopend en voor elkaar gebeden. Ook is er ruimte voor ontspannende activiteiten. Onze jeugd van 12-18 jaar ontvangt door de week catechisatie waarin zij op hun niveau bezig zijn met het leven als christen. Jaarlijks gaan zijn op kamp in Bakkeveen. Om het jaar wordt er voor de 16+ jeugd een reis naar Israël georganiseerd.

Dit zijn maar een paar van de activiteiten die plaatsvinden: een snertwandeling, leerdiensten, samen eten in de kerk, sing-in, jeugddiensten en er valt nog best meer te noemen.