Zending is Mission – hulp bieden met Woord & Daad

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten is het regionale samenwerkingsverband van NGK-kerken uit de provincies Groningen en Fryslân rond mission-projecten in Zuid-Afrika.

2 op de 3 mensen wereldwijd kennen Jezus niet. Onze wereld heeft Jezus nodig. Onze gemeente wil het geloof delen, wereldwijd. Daarom ondersteunen we samen lokale kerken en organisaties in Zuid-Afrika die daar volop mee bezig zijn, in woord en daad. En dat werkt! Zij weten wat er nodig is en welke aanpak het verschil maakt.

In de naam staat geen zending meer, het is nu Mission! Mission: Geloof delen wereldwijd. Tweerichtingsverkeer! Van ons naar hen, en omgekeerd, samen!

De lokale NGK-kerken (wij dus ook) zijn verantwoordelijk voor het mission werk. Daarin worden wij ondersteund door Verre Naasten, de landelijke mission organisatie. Zij helpen de Nederlandse kerken met hun mission werk wereldwijd. Dit landelijke werk is te volgen in het blad Naast. Een Regionale Naast verschijnt 2 x per jaar met specifieke information rond Zuid-Afrika Mission.

Woord – zendelingen

Van oudsher ondersteunen de kerken in Noord-Nederland het zendingswerk van de Vrye Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika (VGKSA). Dat begon in 1964 met de uitzending van ds. Agema vanuit Drachten naar het zendingsterrein Mamelodi, bij Pretoria. De Nederlandse ondersteuning van het Zuid-Afrikaanse zendingswerk heeft dus al een historie van meer dan 50 jaar.   

Rond Kaapstad en Pretoria zijn in de afgelopen jaren diverse zendingsgemeenten opgestart, waarvan er inmiddels drie zelfstandig zijn: Belhar (bij Kaapstad) en Mamelodi en Soshanguve-Noord (bij Pretoria).

Tegenwoordig werken er 8 zendelingen van de VGKSA in zendingsgemeenten rond Kaapstad en Pretoria: 6 met een eigen gemeente, een ondersteuner en een online zendeling. Dit mission-werk wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Sendingsdeputaten (SDSA). Dit deputaatschap is de samenwerkingspartner van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten. De SDSA heeft onder andere als taak om de beschikbare financiële middelen, waarvan het overgrote deel van de kerken in Noord-Nederland afkomstig is, te verdelen tussen de zendende kerken in Zuid-Afrika.

Rond Pretoria en Kaapstad zijn zeven zendingsgemeenten. Om de betrokkenheid bij het mission-werk te vergroten, zijn deze gemeenten en hun zendelingen in Nederland ‘verdeeld’ over de vijf classes in Groningen en Fryslân.

ZendingsgemeenteZendende kerkZendelingBetrokken classis
Soshanguve XXVGK PretoriaDs. Thabo MatlaelaAppingedam
Soshanguve F4VGK PretoriaDrachten
Soshanguve WW/UUVGK PretoriaDs. Phineas KgatleLeeuwarden
NellmapiusVGK PretoriaDs. George MnisiWarffum
LeidenVGK BelharDs. Peter AbrahamsGrootegast
WesbankVGK BellvilleDs. Carl van WykGrootegast

Naast deze zes zendelingen zijn verder de volgende predikanten betrokken bij het VGKSA-zendingswerk:

  • Ds. Dirk-Maurits Boersma: toerusting en training zendingsgemeenten
  • Ds. Jopie van der Linden: online zendeling (ondersteuning evangelisten en voorgangers wereldwijd, via internet: Reformational Study Centre); hij is daarvoor verbonden aan VGK Johannesburg

Daad – Ondersteuning projecten

Zuid-Afrika is een complex land, met een bewogen geschiedenis en een lappendeken aan volken, culturen, talen en religies. Het is ook een land met grote problemen, zoals extreme armoede, veel criminaliteit en aids. Daarnaast zijn er sterke tegenstellingen tussen blank en zwart, rijk en arm. De bekende bisschop Desmond Tutu bedacht de term ‘rainbow nation’ (regenboognatie) om het Zuid-Afrika van na de apartheid te beschrijven. Ook de projecten die we als Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunen, kennen een grote veelkleurigheid. Veelkleurig, maar met één ‘rode draad’: Jezus’ liefde delen, in woorden én daden!

Een aantal van de projecten die nu ondersteuning krijgen zijn:

  • Die Kaapse Vlakte Fonds
  • Mukhanyo Theological College
  • Lesedi la Ditshaba
  • Nakela Christian Centre
  • Theologiestudenten VGKSA
  • SALT Alliance
  • Khothatsong Aids Committee
  • Kind Christian Outreach Trust

Bekijk de website van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten via www.zuidafrikamission.nl, en vergeet ook de facebook pagina van Zuid-Afrika Mission niet.

Op de kaart hieronder een overzicht van de regio met projecten van Zuid-Afrika Mission.